Chi tiết câu hỏi

Có hai thùng đựng 90 lít dầu, 3 lần số dầu ở thùng thứ nhất bằng 7 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất có bao nhiêu lít dầu?

167

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4