Chi tiết câu hỏi

Một hình chữ nhật có chiều dài bằng $\frac{3}{2}$ chiều rộng. Biết rằng nếu khi tăng chiều rộng 20m và giảm chiều dài đi 20m thì hình chữ nhật đó trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

196

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4