Chi tiết câu hỏi

Hai số có hiệu là 56. Tìm số lớn biết rằng số lớn gấp 9 lần số bé.

326

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4