Chi tiết câu hỏi

Hai số có tổng là 270. Tìm số lớn biết số bé gấp 4 lần hiệu của hai số.

348

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4