Chi tiết câu hỏi

Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít hơn thùng thứ hai 22 lít dầu, 7 lần số dầu ở thùng thứ nhất bằng 5 lần số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất đựng bao nhiêu lít dầu?

329

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4