Chi tiết câu hỏi

Hiện nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Đến năm tuổi con gấp ba lần tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 96 tuổi. Hỏi hiện nay mẹ bao nhiêu tuổi?

415

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4