Chi tiết câu hỏi

Ba tấm vải có chiều dài tổng cộng là 180m. Sau khi cắt bớt $\frac{1}{3}$ tấm thứ nhất, $\frac{3}{5}$ tấm thứ hai và $\frac{5}{7}$ tấm thứ ba thì phần còn lại của ba tấm có độ dài bằng nhau. Tính chiều dài của tấm vải thứ nhất lúc ban đầu.

390

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4