Chi tiết câu hỏi

Vì sao những từ Gà Trống và Cáo trong bài thơ cùng tên của La Phông-ten lại được viết hoa?

317

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4