Chi tiết câu hỏi

Theo bài thơ “Gà Trống và Cáo”, vì sao Gà Trống không nghe lời Cáo?

252

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4