Chi tiết câu hỏi

Theo bài thơ “Gà Trống và Cáo”, Gà tung tin có cặp chó săn đang chạy tới để làm gì?

230

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4