Chi tiết câu hỏi

Câu nói cộc tuếch của chú Đất Nung “Vì các đằng ấy ở trong lọ thuỷ tinh mà.” có ý nghĩa gì?

593

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4