Chi tiết câu hỏi

Trong bài tập đọc “Rất nhiều mặt trăng”, những chi tiết nào cho thấy cách nghĩ của cô công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn?

226

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 4