Chi tiết câu hỏi

Theo bài "Đất quý, đất yêu", vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù là hạt cát nhỏ ?

288

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3