Chi tiết câu hỏi

Từ nào sử dụng không đúng trong câu “Người nông dân quê tôi rất tháo vác trong làm ăn.”?

244

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3