Chi tiết câu hỏi

Em hãy chọn dấu câu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu văn : “Trời xanh ngắt trên cao (…) xanh như dòng sông trong (…) trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố.”.

264

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3