Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Em vẽ Bác Hồ”, em hiểu hai câu thơ sau như thế nào ?
“Em vẽ chim trắng
Bay trên trời xanh”

201

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3