Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Em vẽ Bác Hồ”, em hiểu gì về những câu thơ sau :
“Vẽ hết trang giấy
Toàn những thiếu nhi
Theo bước Bác đi
Khăn quàng đỏ thắm”

233

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3