Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Em vẽ Bác Hồ”, em có nhận xét gì về ý nghĩa bức tranh Bác Hồ và thiếu nhi trong bài thơ ?

217

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3