Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Đối đáp với vua”, tại sao sau khi nghe Cao Bá Quát đối lại, vua nguôi giận và tha tội cho cậu bé ?

211

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3