Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Mặt trời mọc ở đằng …tây !”, điều gì khiến bài thơ của Pu-skin trở nên hợp lí ?

221

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3