Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Đi hội chùa Hương”, tác giả đã sử dụng những giác quan nào để miêu tả khung cảnh ở chùa Hương ?

143

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3