Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Đi hội chùa Hương”, khổ thơ dưới đây có ý nghĩa gì ?
“Động chùa Tiên, chùa Hương
Đá còn vang tiếng nhạc
Động chùa núi Hinh Bồng
Gió còn ngân khúc hát.”

220

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3