Chi tiết câu hỏi

Theo bài đọc “Đi hội chùa Hương”, khổ thơ dưới đây có ý nghĩa gì ?
“Ôi phài đâu lễ Phật
Người mới đi chùa Hương
Người đi thăm đất nước
Người về trong yêu thương”

388

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3