Chi tiết câu hỏi

Trong bài đọc “Luôn nghĩ đến miền Nam”, tại sao chị cán bộ “chỉ lo sợ một điều là Bác… trăm tuổi.”?

194

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3