Chi tiết câu hỏi

Trong bài đọc “Luôn nghĩ đến miền Nam”, tình cảm của Bác với đồng bào miền Nam thể hiện như thế nào?

210

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3