Chi tiết câu hỏi

Câu : “Khi đói cùng chung một dạ/ Khi rét cùng chung một lòng” khuyên chúng ta điều gì?

3450

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3