Chi tiết câu hỏi

Trong bài đọc “Hũ bạc của người cha”, tại sao ông lão nói “Hũ bạc tiêu không hết chính là hai bàn tay con.”?

163

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3