Chi tiết câu hỏi

Trong bài đọc “Hũ bạc của người cha”, tại sao ông lão lại vất tiền xuống ao?

181

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3