Chi tiết câu hỏi

Cho em hỏi từ “bắc mạ” trong câu “Tháng ba cày vỡ ruộng ra/ Tháng tư bắc mạ thuận hòa mọi nơi” có nghĩa là gì ạ?

522

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3