Chi tiết câu hỏi

Trong truyện “Ông tổ nghề thêu”, cụm từ “Phật trong lòng” thêu trên bức trướng được hiểu như thế nào?

272

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3