Chi tiết câu hỏi

Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?

262

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3