Chi tiết câu hỏi

Thay cái chữ cái a và b bằng các chữ số thích hợp.

203

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1