Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Ngày hội rừng xanh” có câu “Kì nhông diễn ảo thuật/ Thay đổi hoài màu da.”. Vậy em muốn hỏi tại sao màu da của kì nhông lại thay đổi liên tục ạ?

407

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3