Chi tiết câu hỏi

Làn gió và sợi nắng trong bài thơ giống ai?
Em thương làn gió mồ côi
Không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây
Em thương sợi nắng đông gầy
Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng. (Nguyễn Ngọc Ký)

583

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3