Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Bé thành phi công”, câu thơ “Mẹ là sân bay” được hiểu như thế nào?

310

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3