Chi tiết câu hỏi

Vì sao các từ Cóc, Ong, Cua, Gấu, Cọp,… trong bài “Cóc kiện trời” lại được viết hoa?

310

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3