Chi tiết câu hỏi

Trong bài thơ “Mặt trời xanh của tôi”, vì sao tác giả thấy lá cọ giống như mặt trời?

489

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3