Chi tiết câu hỏi

Vì sao tằm ăn lá dâu xanh mà lại nhả tơ màu trắng?

258

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3