Chi tiết câu hỏi

Hình ảnh bác ếch trong đoạn thơ dưới đây gợi cho em nghĩ đến ai?
Chỉ thương bác ếch
Lặn lội trong mưa
Xem từng cụm lúa
Phất cờ lên chưa.

383

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3