Chi tiết câu hỏi

Thay chữ cái a bằng chữ số thích hợp nào để được một phép tính đúng.
5 – 2 – a = 0.

399

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1