Chi tiết câu hỏi

Trong 2 lít dung dịch có hòa tan 1 mol $MgC{l_2}$. Tính nồng độ mol của dung dịch.

205

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8