Chi tiết câu hỏi

Hòa tan 35 gam đường vào a gam nước thì được dung dịch có nồng độ 35%. Tính giá trị của a.

554

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8