Chi tiết câu hỏi

Đun nhẹ 1 lít dung dịch NaOH cho đến khi nước bay hơi hết, thu được chất rắn màu trắng là NaOH khan. Chất này có khối lượng là 40 gam. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH.

302

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8