Chi tiết câu hỏi

Hòa tan 20 gam $CuS{O_4}$ trong nước thu được 400 gam dung dịch. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

312

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8