Chi tiết câu hỏi

Hòa tan hoàn toàn $KN{O_3}$ vào nước thu được 200 gam dung dịch nồng độ 15%. Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch.

273

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8