Chi tiết câu hỏi

Dung dịch $FeC{l_2}$ có nồng độ mol là 0,2M. Trong 250 ml dung dịch $FeC{l_2}$ có chứa bao nhiêu gam chất tan ?

318

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8