Chi tiết câu hỏi

Trộn lẫn 2 lít dung dịch $HN{O_3}$ 0,5M với 3 lít dung dịch $HN{O_3}$ 1M. Xác định nồng độ mol của dung dịch $HN{O_3}$ sau khi trộn lẫn.

482

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8