Chi tiết câu hỏi

Cho tia tới hợp với phương nằm ngang 1 góc 50º . Cho tia phản xạ theo phương thẳng đứng . Xác định và vẽ vị trí đặt gương ? Tính góc hợp bởi mặt gương với phương nằm ngang trong 2 trường hợp :

                    - Tia phản xạ thẳng đứng theo chiều từ dưới lên

                    - Tia phản xạ thẳng đứng theo chiều từ trên xuống

 

                

101

Lượt xem

1

Hồi đáp

Môn Vật lí Lớp 7 Gửi bởi Nguyễn Việt Hoàng 21 tháng trước