Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: “Thu điếu” là bức tranh tuyệt đẹp về mùa thu làng cảnh Việt Nam. Ý kiến khác lại khẳng định “Bài thơ chất chứa nỗi niềm tâm sự của Nguyễn Khuyến”.
Bằng cảm nhận về tác phẩm “Thu điếu” (Câu cá mùa thu), anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về các ý kiến trên.

6142

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11