Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: “Thương vợ” là bài thơ trữ tình đặc sắc của Trần Tế Xương. Ý kiến khác lại khẳng định: “Thương vợ” thể hiện rõ tiếng cười trào phúng của tác giả.
Bằng cảm nhận về bài thơ “Thương vợ” (Trần Tế Xương), anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

1114

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11